Nadzór nad paralotniarstwem

Z Leksykon paralotniarstwa polskiego
Skocz do: nawigacja, szukaj

Początkowo nadzór był sprawowany przez Stowarzyszenie Aeroklub Polski, które na mocy stworzonych przez siebie przepisów szkoliło instruktorów, nadzorowało szkolenia pilotów i wydawało zaświadczenia o ukończeniu poszczególnych stopni szkolenia zgodnie ze stopniami wyszkolenia ujętymi w programie Para Pro opracowanym przez FAI. Szkolenie dla pilotów było dobrowolne i nie musieli posiadać żadnych uprawnień i ubezpieczeń do legalnego latania.

Sejm w roku ..... uchwalił ustawę Prawo Lotnicze, na mocy której paralotniarze zostali wciągnięci w skład personelu lotniczego, a paralotnie stały się statkami powietrznymi. Od tego czasu nadzór nad szkoleniem paralotniowym sprawowany jest przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, który jest organem odpowiedniego ministra i odpowiada za szkolenie, egzaminowanie, wydawanie uprawnień, utrzymanie ich ważności oraz ich odbieranie. Od czasu wejścia w życie ustawy wszelkie działania paralotniarzy niezgodne z ustawą są przestępstwem wobec państwa, a dokumentem, który praktycznie reguluje funkcjonowanie paralotniarstwa w Polsce, są wyłączenia z ustawy.